Jagtprøve

Der en forudsætning for at gå op til jagtprøven, at man har deltaget i undervisningen hos en autoriseret jagttegnslærer over minimum 20 lektioner af 45 minutter. Som en del af kurset modtager aspiranten viden om skydevåben på et særligt våbenkursus forløb. På våbenkurset undervises der i våbenbetjening, skydeteknik ved praktisk skydning på bane, afstandsbedømmelse, forsigtighedsregler og jagtetiske regler.

Selve jagtprøven består af en skriftlig og en praktisk del. I forbindelse med den skriftlige del skal kursisten på en halv time besvare 40 spørgsmål om jagt og vildt. Mindst 36 af svarene skal være rigtige – altså maximalt 4 fejl i teoriprøven. Teoriprøven rummer emneområder som: vildtkending, våbenkendskab og sikkerhed, lovgivning, jægerhåndværk og jagtetik m.m.

Ved jagtprøvens praktiske del skal man vise, at man kan håndtere et skydevåben forsvarligt, både ved færdsel i terræn og i forbindelse med skudafgivelse. Derudover er der i terrænet opstillet vildtfigurer, og aspiranten skal bedømme, om skudafstanden til dem er forsvarlig (jagtetiske afstande). Der skal afstandsbedømmes til 6 vildtsilhuetter: Rådyr, ræv, gås, hare, gråand og fasan. Evnen til at ramme præcist med et skydevåben prøves ikke, der skydes blot efter 4 bagduer uden krav om at kunne ramme.

For at bestå jagtprøven kræves det, at såvel den skriftlige som den praktiske prøve bestås. Den skriftlige prøve skal være bestået, inden den praktiske prøve aflægges. Man kan i hver prøveperiode aflægge max en skriftlig prøve og to praktiske prøver. Jagttegnsprøverne koster tilsammen 315,- kr.

Jagtprøver afholdes på Naturstyrelsens lokale enheder på hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00. Der er to prøveperioder hvert år. Første prøveperiode er fra 5. april til 30. juni, anden prøveperiode ligger fra den 15. september til 31. oktober.

Personer under 16 år kan tilmelde sig jagtprøven, hvis de fylder 16 år i kalenderåret, hvor de går op.

Kun personer med fast bopæl i Danmark kan gå op til den danske jagtprøve.

Når man har bestået jagtprøven, bliver man optaget i Jagttegnsregistret (Naturstyrelsens register over jagttegnsberettigede).

Tager du jagttegn hos Jagtguiderne, kommer du selvfølgelig også på skydebane

  Våbenkursus

  Jagtguidernes våbenkursus indeholder undervisning i følgende:

  Forsigtighedsregler
  Alle kursister undervises i forsigtighedsregler i forbindelse med jagt og håndtering af jagtvåben, herunder de dele af de jagtetiske regler, der omhandler sikker brug af jagtvåben.

  Våbenbetjening
  Der undervises i våbenbetjening ved brug af et glatløbet haglgevær. Undervisningen omfatter våbenbetjening ved færdsel i terræn. Al skydning og våbenhåndtering foregår med Blasers topmoderne haglvåben.

  Skydeteknik
  Undervisningen i skydeteknik skal bibringe kursisterne en forståelse af de elementære forhold, der er afgørende for at kunne ramme med et haglgevær. Hver kursist skal skyde til minimum 2×25 lerduer i forskellige retninger (bagduer og sideduer). Kursisterne skal i den forbindelse benytte høreværn og sikkerhedsbriller, som Jagtguiderne stiller til rådighed.

  Demonstration af haglskud på forskellige afstande, herunder prøveskydning
  Den praktiske undervisning i våbenbetjening, skydeteknik og demonstration af haglskud skal foregå på en godkendt skydebane.

  Afstandsbedømmelse til vildtfigurer
  Undervisningen i afstandsbedømmelse omfatter bedømmelse af, om skudafstandene er forsvarlige til følgende 6 vildtarter – nemlig de vildtarter som den praktiske del af jagtprøven omhandler (kaldet de jagtetiske afstande): Råvildt (max 20 meter), ræv (max 25 meter), grågås (max 25 meter), hare (max 30 meter) fasan (max 30 meter) og gråand (max 30 meter).

  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial