Jagtprøve

Det er en forudsætning for at gå op til jagtprøven, at man har deltaget i et våbenkursus. På våbenkurset undervises der i våbenbetjening, skydeteknik, afstandsbedømmelse, forsigtighedsregler og jagtetiske regler.

Jagtprøven består af en skriftlig og en praktisk del. Den skriftlige del består i, at man på en halv time skal besvare 40 spørgsmål om jagt og vildt. Mindst 36 af svarene skal være rigtige.

Ved jagtprøvens praktiske del skal man vise, at man kan behandle et skydevåben forsvarligt, både ved færdsel i terræn og i forbindelse med skudafgivelse. Derudover er der i terrænet opstillet vildtfigurer, og man skal bedømme, om skudafstanden til dem er forsvarlig. Evnen til at ramme præcist med et skydevåben prøves ikke.

For at bestå prøven kræves det, at såvel den skriftlige som den praktiske prøve bestås. Den skriftlige prøve skal være bestået, inden den praktiske prøve aflægges. Man kan i hver prøveperiode aflægge en skriftlig prøve og to praktiske prøver. Jagttegnsprøverne koster tilsammen 500 kr.

Jagtprøver afholdes på Naturstyrelsens lokale enheder på hverdage mellem kl. 8.00 og 18.00. Der er to prøveperioder om året. Første prøveperiode er 15. april til 30. juni, og anden prøveperiode er 15. september til 31. oktober.

Personer under 16 år kan tilmelde sig jagtprøven, hvis de fylder 16 år i kalenderåret.

Kun personer med fast bopæl i Danmark kan gå op til den danske jagtprøve.

Når man har bestået jagtprøven, bliver man optaget i Jagttegnsregistret (Naturstyrelsens register over jagttegnsberettigede).

Tager du jagttegn hos Jagtguiderne, kommer du selvfølgelig også på skydebane

  Våbenkursus

  Jagtguidernes våbenkursus indeholder undervisning i følgende:

  Forsigtighedsregler
  Alle kursister undervises i forsigtighedsregler i forbindelse med jagt og håndtering af jagtvåben, herunder de dele af de jagtetiske regler, der omhandler brugen af jagtvåben.

  Våbenbetjening
  Der undervises i våbenbetjening ved brug af et dobbeltløbet haglgevær. Undervisningen omfatter våbenbetjening ved færdsel i terræn.

  Skydeteknik
  Undervisningen i skydeteknik skal bibringe kursisterne en forståelse af de elementære forhold, der er afgørende for at kunne ramme med et haglgevær. Hver kursist skal skyde til minimum 50 lerduer i forskellige retninger. Kursisterne skal i den forbindelse benytte høreværn.

  Demonstration af haglskud på forskellige afstande, herunder prøveskydning
  Den praktiske undervisning i våbenbetjening, skydeteknik og demonstration af haglskud skal foregå på en skydebane.

  Afstandsbedømmelse til vildtfigurer
  Undervisningen i afstandsbedømmelse omfatter bedømmelse af, om skudafstandene er forsvarlige til følgende 6 vildtarter (nemlig de vildtarter som den praktiske del af jagtprøven omhandler): Råvildt, ræv, hare, grågås, fasan og gråand.

  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial